How to Unsubscribe From Safaricom’s Okoa Lipa Mdogo Mdogo.

Early this year Safaricom introduced Okoa Lipa Mdogo Mdogo which is a friendlier way of borrowing credit as compared to Okoa Jahazi.
If you had subscribed to Okoa Lipa Mdogo Mdogo and you want to Unsubscribe this is how you will do it.
How to Unsubscribe From Okoa Lipa Mdogo Mdogo
  • Dial *131#
  • Choose Okoa Lipa Mdogo Mdogo
  • Choose Unsubscribe